Zapobieganie

Zapobieganie polega przede wszystkim na czynnym uodpornianiu dzieci – stosowaniu szczepień Ochronnych (szczególnie ważne szczepienia przeciwbłoni- cze i przeciwtężcowe ograniczające wskazania do podawania surowicy).

Jeżeli zaistniała konieczność podania surowicy antytoksycznej, należy zbadać za pomocą testów (lepiej wykonać test spojówkowy niż śródskórny) wrażliwość na surowicę końską i jeżeli stwierdzi się ją, zastosować surowicę bydlęcą. Jeżeli ze względów technicznych jest to niemożliwe, należy podać surowicę antytoksyczną końską metodą odczulającą, co 20 minut w następujących dawkach:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *