Zapadalność na mononukleozę

Zapadalność na mononukleozę zakaźną wydaje się powszechna przecho- rowanie pozostawia trwałą odporność: stopień jednak zaraźliwości nie jest na ogół wysoki.

W Polsce nasilenie zachorowań na mononukleozę zakaźną zaobserwowano po II wojnie światowej. Przebieg kliniczny. Choroba zaczyna się dość znacznym wzrostem gorączki utrzymującym się przez okres 7-14 dni jednocześnie z podwyższeniem ciepłoty lub przed jej wzrostem występuje uogólnione lub miejscowe powiększenie węzłów chłonnych. Najczęściej ulegają stanowi zapalnemu węzły szyjne, zwłaszcza na tylnym brzegu mięśnia mostko- wo-obojczykowo-sutkowego i w okolicy kąta żuchwy, rzadziej pachowe i pachwinowe i inne, najczęściej są one nie- Ryc. 170. Mononukłeoza zakaźna. Odczyn wielkie, raczej pojedyncze, elastyczne, węzłowy mało wrażliwe na ucisk. Równocześnie ze wzrostem ciepłoty lub nieco później występują zmiany zapalne jamy nosowo-gardłowej i migdałków. U dzieci z reguły występuje angina

Do równie częstych objawów zaliczamy powiększenie śledziony o typie nieżytowym, mieszkowym lub grudkowym, rzadziej stwierdza się zmiany rzekomobłonicze przechodzące czasem na języczek i podniebienie miękkie, podobieństwo do błonicy niekiedy jest bardzo duże, a rozróżnienie tych schorzeń na podstawie badania klinicznego wręcz niemożliwe. Zmianom na migdał- kach towarzyszy często, zwłaszcza u dzieci małych, sapka i nieraz obrzęk krtani. Na śluzówce na granicy podniebienia miękkiego i twardego stwierdza się często drobną, wybroczynową wysypkę, rzadziej pęcherzyki.

Do równie częstych objawów zaliczamy powiększenie śledziony i wątroby. Obrzmienie śledziony występuje równocześnie z powiększeniem węzłów chlon- nych i cofa się dość wolno. W wyjątkowych przypadkach śledziona może być znacznie powiększona. Wątroba może być bardziej lub mniej powiększona wyrazem uszkodzenia komórki wątrobowej jest stwierdzana nieraz w przebiegu tej choroby żółtaczka.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *