Wszczepienne zapalenie wątroby

Wszczepienne zapalenie wątroby szerzy się przeważnie drogą pozajelitową, naj-częściej przez niedostatecznie oczyszczone i źle sterylizowane strzykawki, igły, przez transfuzje krwi lub plazmy zawierające wirus B (wystarcza 0,0001 ml krwi osobnika zakażonego). Rozróżnienie tych postaci, przy obecnym stanie wiedzy, nie jest możliwe ścisłe obserwacje kliniczne oraz szczegółowa i przeważnie wsteczna analiza epidemiologiczna pozwalają jedynie na pewne sugestie.

Etiologia. Wirusowe zapalenie wątroby jest wywołane przez zarazek • prze- sączalny, czego dowodzą doświadczenia prowadzone na ochotnikach ludzkich zakażonych doustnie wydalinami (kał i mocz), śluzem z gardła lub wstrzyknięciami krwi.

Nową erę w badaniach nad etiopatogenezą wirusowego zapalenia wąti’oby zapoczątkowało odkrycie przez Blumberga i wsp. w r. 1965 antygenu Australia. Uzyskane dotąd wyniki świadczą, że: 1) cząstki tego antygenu mają morfologię wirusopodobną i charakter wirusowy 2) związek jego z postacią sero- genną wirusowego zapalenia wątroby jest niewątpliwy 3) w oczyszczonych preparatach antygenu stwierdza się kwas rybonukleinowy 4) płyny zawierające antygen są zakaźne dla ludzi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *