WŚCIEKLIZNA

Wścieklizna jest ostrą chorobą zakaźną i zaraźliwą, wywołaną przez wybitnie neurotropowy wirus. U człowieka wirus ten wywołuje swoiste zapalenie mózgu i rdzenia, z całym zespołem objawów psychicznych i nerwowych. Z chwilą wystąpienia objawów wścieklizny zejście choroby jest bezwzględnie śmiertelne.

Pasteur jest twórcą szczepionki ochronnej przeciw wściekliźnie i stosuje ją z dużym powodzeniem u człowieka. Opracowuje również patogenezę tej choroby. Zasługą Negriego (1903 r.) jest wykrycie charakterystycznych dla wścieklizny wtrętów, w komórkach centralnego układu nerwowego, tzw. ciałek Negriego umożliwiło to diagnostykę anatomopatologiczną wścieklizny.

Etiologia. Występujący w przyrodzie wirus wścieklizny, świeżo izolowany z chorego zwierzęcia zakażonego drogą naturalną nazywa się wirusem ulicznym. Wielkość tego wirusa wynosi 150 milimikronów. Ginie on szybko pod działaniem ciepła Ośrodków odkażających, jak sublimât, woda chlorowana, roztwór nadnianganianiu potasowego słabiej działa nań kwas karbolowy. Wytrzymały jest natomiast na zimno i gnicie. Toksyczność poszczególnych szczepów wirusa ulicznego jest bardzo zmienna. Warunkuje to różne okresy wylęgania choroby – od 6 do 10 tygodni i dłużej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *