W opuszczę rdzenia

Zależnie od tego, w jakiej fazie chorobowej zatrzyma się proces kliniczny i jaką część ośrodkowego układu nerwowego zaatakuje, powstają różne postacie poliomyelitis. Najniebezpiecznieszą postacią jest postać opuszkowa, dająca około 30% śmiertelności, czasem więcej.

W opuszczę rdzenia mogą być zajęte: ośrodek oddechowy, ośrodek naczynio- ruchowy i nerwy czaszkowe IX-XII. Niebezpieczną również postacią jest postać mózgowa • (niepokój, wzmożona pobudliwość ruchowa lub senność, zaburzenia świadomości aż do zupełnej jej utraty, sztywność mięśni, wzmożenie odruchów, porażenie różnych nerwów czaszkowych, drżenie mięśniowe i krótkotrwałe ich kurcze, rzadziej wyraźne drgawki).

W równie groźnej postaci porażeń nej rdzeniowej porażeniu najczęściej ulegają mięśnie kończyn dolnych, rzadziej górnych, w nielicznych przypadkach mięśnie tułowia i mięśnie oddechowe. Porażenia są niesymetryczne (w odróżnieniu od porażeń błoniczych).. Częściej zajęte są mięśnie proksymalne niż dystalne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *