W epidemiologii poliomyeUtis

Zapobieganie. W epidemiologii poliomyeUtis zasadniczą rolę odgrywa zakażenie pokarmowe toteż przepisy .sanitarno-przeciwepidemiczne przewidują: jak najszybsze izolowanie i obowiązkową hospitalizację chorego na. okres 40 dni i nadzór lekarski nad jego otoczeniem poddanie kwarantannie osób z otocżenia chorego na okres 20 dni, zwłaszcza tych, które są zatrudnione w przemyśle spożywczym i w zakładach zbiorowego żywienia oraz osób uczęszczających bądź pracujących w zakładach dziecięcych jak najszybsze przeprowadzenie dezynfekcji w domu chorego środkami odkażającymi.

W okresie jednak epidemii przeprowadzenie dokładnego nadzoru sanitarnego nad ludnością zamieszkującą rozległe obszarv napotyka na duże trudności. Dla- tego też obowiązujące postępowanie przeciwepiderniczne może dać czasem efekt w małych, zamkniętych środowiskach, jak żłobki, kolonie dla dzieci, domy dziecka, natomiast nie ma wpływu na szerzenie się choroby w mieście, powiecie, województwie i w całym kraju.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *