Uogólnione zakażenie wirusem krowianki

-2. Czasem dziecko samo przenieść może krowiankę na inne części ciała, drapiąc lub tylko dotykając miejsca szczepienia. Powstają wtedy pęcherzyki bardziej lub mniej liczne •- najczęściej na powiece, nosie, uszach, częściach płciowych – w wyniku autoinokulacji. Przebieg tych zmian jest zwykle, łagodny, choć mogą pozostać blizenki.

-3. Uogólnione zakażenie wirusem krowianki może wystąpić wtedy, gdy w na-stępstwie szczepienia dojdzie do wysiewu zarazka drogą krwi (vaccinio, generalisata). Występuje wtedy na skórze uogólniona wysypka o typie wykwitów pęcherzykowych, często w powiązaniu z wysoką ciepłotą. Przebieg tego powikłania jest ciężki i może zakończyć się zgonem.

-4. Niemowlęta ze zmianami alergicznymi na skórze (eczema) zapadają niekiedy na tzw. eczema vaccinatum typu Kaposi. Do zakażenia dochodzi najczęściej poprzez kontakt ze starszym, szczepionym krowianką rodzeństwem. Zmiany skórne o charakterze obfitego wysiewu pęcherzyków pojawiają się po 3-4 dniach od chwili zakażenia, najpierw w okolicy skóry objętej alergiczną wysypką, a więc najczęściej na twarzy. W okresie wiremii może dojść do bardzo rozległych zmian również i w skórze zdrowej. Zmianom skórnym towarzyszy zwykle wysoka, ciepłota, objawy toksemii. Przebieg zakażenia jest najczęściej bardzo ciężki, śmiertelność wysoka. W leczeniu wskazane jest podanie dużych dawek gamma-globu- liny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *