U wielu chorych na krótko przed śmiercią

U wielu chorych na krótko przed śmiercią występuje uogólnione porażenie wiotkie mięśni. Słabną więc odruchy lub znikają zupełnie, ustępuje kurcz mięśni.

We krwi obwodowej stwierdza się leukocytozę obojętnochłonną (około 20 000 krwinek białych i wyżej). W moczu – nieznaczny białkomocz, wałeczki szkliste, często obecność cukru i acetonu. W płynie mózgowo-rdzeniowym brak jest zmian lub stwierdza się nieco zwiększoną ilość białka oraz nieznaczną pleocytozę limfocytową (do 100 komórek w 1 mm3).

Rokowanie w przebiegu klinicznie rozpoznanej wścieklizny jest beznadziejne. Zgon następuje po upływie 4-5 dni od początku choroby.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *