Szczepienie powtórne

Szczepienie powtórne (reuaccinatio) wykonywane jest zwykle u dzieci w 6-7 raku życia i może dać następujące odczyny: 1. Odczyn wczesny (bezpośredni), może być wyrazem utrzymującej się od porności na ospę po uprzednio przebytym już szczepieniu, ale zasadniczo jesL tylko odczynem alergicznym na powtórnie wprowadzony do ustroju wirus kro- wianki. Po 24-48 godzinach występuje w miejscu szczepienia jedynie mała czeiwona grudka, znikająca po kilku dniach.

-2. Odczyn przyspieszony świadczy o utrzymującej się jeszcze, ale jedynie częściowej odporności po pierwszym szczepieniu wtedy grudka występuje w miejscu szczepienia po 2-3-4 dniach, przekształca się szybko w pęcherzyk nie osiągający pełni rozwoju, a następnie w strup, który wkrótce odpada, pozostawiając jedynie nikłą bliznę. Objawy ogólne są słabo zaznaczone.

-3. Przy całkowitym wygaśnięciu odporności odczyn jest taki sam, jak przy pierwszorazowym szczepieniu. Przy rewakcynacji jedynie odczyn w postaci pęcherzyka i krosty dowodzi pod-wyższenia się wyraźnego przeciwciał w surowicy krwi szczepionego i jest dowodem skuteczności tego szczepienia. Należy wobec tego dążyć, aby przy rewakcynacji wystąpił taki właśnie odczyn. W związku z tym ilość krowianki, którą należy wszczepić przy rewakcynacji musi być 3-krotnie większa niż przy pierwszym szczepieniu przeciw ospie. O ile dziecko jest szczepione po raz pierwszy po 2

Powikłania i następstwa poszczepienne roku życia, należy się liczyć z możliwością ostrzejszego odczynu w tym przypadku stosujemy ochronnie w 3-4 dniu po szczepieniu gamma-globulinę w dawce 1,5-3 ml.

Powikłania i następstwa poszczepienne. Jakkolwiek szczepimy corocznie w Polsce tysiące dzieci przeciw ospie, to jednak musimy się liczyć z faktem, że nawet przy nienagannej technice może dojść, choć bardzo rzadko, do poszcze- piennych powikłań. Należą do nich:

-1. Duży ostry odczyn miejscowy z wyraźną bolesnością węzłów chłonnych pod pachą, z rumieniem sięgającym do łokcia lub nawet z rozległą wysypką alergiczną na skórze.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *