Przewodniczący
Hubert Fabiański

Zastępca Przewodniczącego
Helena Zdulska

Skarbnik
Jan Purandare

Sekretarz
Alicja Strońska

Członkowie zarządu:
Karolina Pawlaczyk, Mateusz Jankowiak, Dobromiła Biechońska,
Magdalena Przyborska, Dobrochna Weinert, Hanna Stasiak