Różyczka

Etiologia. Różyczka jest chorobą wirusową. Wirus różyczki został wyizolowany w 1962 r. Poszczególne typy wirusa różyczki są zmienne i wykazują większą lub mniejszą aktywność teratogenną (występowanie wad wrodzonych jest wyjątkowo rzadkie w okresie endemii różyczki, częste w okresie epidemii).

Epidemiologia. Różyczka panuje endemicznie na całym świecie nasilenia epidemiczne występują w dość długich odstępach czasu, najczęściej co 10-15 lat. Zapadalność na różyczkę jest wysoka, jednak trudno ustalić częstość jej występowania wobec znacznej liczby zachorowań bezobjawowych lub przebiegających z objawami słabo zaznaczonymi. Oblicza się, że na jeden przypadek różyczki o przebiegu typowym przypada około 2 o przebiegu bezobjawowym.

Zaraźliwość różyczki jest duża, aczkolwiek mniejsza niż odry, o czym świadczy chociażby większa w różyczce zapadalność dzieci starszych i młodzieży rzadko chorują niemowlęta do 6 mies. życia (odporność uzyskana drogą krwi łożyskowej). Dorośli w 15% nie posiadają przeciwciał przeciw różyczce, co dowodzi, że nie przechorowali tej choroby w dzieciństwie. W czasie wielkiej epidemii różyczki w 1964 r. w Stanach Zjednoczonych zachorowalność dorosłych wynosiła około 20%. Przebycie różyczki pozostawia trwałą odporność na całe życie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *