Rokowanie w astmie

Rokowanie w astmie jest na ogół dobre. W powyżej 50% przypadków ustępuje ona samoistnie z wiekiem, przeważnie w okresie pokwitania. Częściowo udaje sę uzyskać poprawę lub nawet ustąpienie Objawów pod wpływem swoistego odczulania lub przez wyeliminowanie alergenu z otoczenia dziecka. W około 20°/o astma, utrzymuje się dalej w wieku dorosłym, śmiertelność wynosi około 1%>.

Leczenie przyczynowe astmy polega na usunięciu z diety i otoczenia dziecka przypuszczalnych czy stwierdzonych alergenów lub na zmniejszeniu reaktywności chorego na drodze odczulania. Równie ważne jest leczenie objawowe. W ostrym napadzie astmy stosuje się adrenalinę lub jej pochodne. Najczęściej stosuje się roztwór adrenaliny 1 : 1000 – niemowlętom w dawce jednorazowej 0,1 ml, .starszym dzieciom 0,2 – 0,3 ml podskórnie. Wstrzyknięcia można powtarzać co 15-20 minut. Pochodne adrenaliny (izopropylonoradrenalina) jak Isoprenal, Aludrin, Novodrin oraz Alupent stosuje się w postaci inhalacji w roztworach

-0, 25 -• 1% lub w formie lingwetek w dawce 5 – 10 mg jednorazowo. Korzystnie również w ostrym napadzie astmy działa eufilina, zwłaszcza w przy-padkach opornych na adrenalinę. Lek ten należy stosować w dawkach 3 – 5 mg na kg wagi na dawkę dożylnie, doustnie lub doodbytniczo w odstępach co najmniej 8-godzinnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *