Rady

W roku 1972

W roku 1972 przeprowadzono w Polsce po raz drugi szczepienia przeciwodrowe u 70 000 dzieci w wieku od roku do 4 lat, a w r. 1973 u 200 000 dzieci zastosowano szczepionkę uzyskaną w ZSRR ze szczepu L-16.

Obecnie przystąpiono w Polsce do produkcji własnej szczepionki przeciwodrowej, uzyskanej przez dalszą atenuację szczepu Enders Edmonstone w ho-

W pojedynczych przypadkach

W pojedynczych przypadkach, u dzieci zaledwie w 0,2%, choroba może przyjąć wyjątkowo złośliwy charakter i może wystąpić obraz żółtego ostrego zaniku wątroby wtedy żółtaczka nie ustępuje, lecz ulega nasileniu, stan dziecka gwałtownie się pogarsza, maleją wymiary wątroby, występują objawy ciężkiej skazy krwotocznej, słabnie czynność serca. W końcowym etapie choroby dołączają się objawy nerwowe: stan śpiączkowy lub stan nadmiernego pobudzenia z zamroczeniem lub całkowitą utratą przytomności. Ostry żółty zanik wątroby kończy się najczęściej zgonem dziecka. Na szczęście powikłania te są u dzieci bardzo rzadkie.

Czytaj dalej

Grypa (Influenza)

Grypa jest chorobą zakaźną i zaraźliwą atakującą głównie drogi oddechowe. Etiologia. Po raz pierwszy wyizolowano wirus grypy w 1933 r.

Wirusy grypy są zróżnicowane antygenowo można wydzielić trzy zasadnicze typy serologiczne: A, B i C. Charakteryzują się dużą zmiennością antygenową szczególnie dotyczy to wirusów typu A. Wirus A występował w latach 1934-1943, później zjawił się wirus Aj, który w 1957 r. został wyparty przez nowy wariant A2 (azjatycki).

Czytaj dalej

Postacie porażenne

Leczenie. Nie znamy środków swoiście działających na wirus poliomyelitis. Na ogól też nie jest celowe, a może być i szkodliwe stosowanie jakichkolwiek środków leczniczych w postaci wstrzyknięć. Zaleca się podawanie jedynie środków obniżających ciepłotę i przeciwbólowych óraz uspokajających.

Postacie porażenne wymagają odpowiednich masaży wibracyjnych, stosowania ruchów biernych i czynnych, ochrony przed przykurczami i nadmiernym rozciąganiem mięśni i ścięgien dla zniesienia bólów mięśniowych zalecane są gorące kąpiele i okłady. Czas pobytu w szpitalu trwa zwykle 40 dni. Potem chory kierowany jest do ośrodków rehabilitacyjnych.

Czytaj dalej

WŚCIEKLIZNA

Wścieklizna jest ostrą chorobą zakaźną i zaraźliwą, wywołaną przez wybitnie neurotropowy wirus. U człowieka wirus ten wywołuje swoiste zapalenie mózgu i rdzenia, z całym zespołem objawów psychicznych i nerwowych. Z chwilą wystąpienia objawów wścieklizny zejście choroby jest bezwzględnie śmiertelne.

Pasteur jest twórcą szczepionki ochronnej przeciw wściekliźnie i stosuje ją z dużym powodzeniem u człowieka. Opracowuje również patogenezę tej choroby. Zasługą Negriego (1903 r.) jest wykrycie charakterystycznych dla wścieklizny wtrętów, w komórkach centralnego układu nerwowego, tzw. ciałek Negriego umożliwiło to diagnostykę anatomopatologiczną wścieklizny.

Czytaj dalej

W obrazie morfologicznym krwi

W obrazie morfologicznym krwi stwierdza się w okresie wstępnym choroby wzrost liczby białych krwinek do 12 000-15 000 w 1 mm3, w rozmazie zaś przewagę krwinek wielojądrzastych. W dalszym przebiegu choroby, w 2, najdalej w 3 dniu gorączki występuje leukopenia (3 000-5 000 krwinek białych w 1 mm3) z wybitną limfocytozą (75-90%).

Powikłania w przebiegu gorączki trzydniowej występują wyjątkowo rzadko i mają pomyślne zejście. Rozpoznanie gorączki trzydniowej ustalamy na podstawie typowego przebiegu klinicznego i obrazu białokrwinkowego. Aby uniknąć błędnych rozpoznań, należy pamiętać po prostu o możliwości gorączki trzydniowej, zwłaszcza u niemowląt.

Czytaj dalej