Rady

W okresie żółtaczki

W okresie żółtaczki różnicujemy z żółtaczkami innego pochodzenia. Decyduje o rozpoznaniu obraz kliniczny i badania pomocnicze, ewentualnie badanie biop- tyczne wątroby.

Specjalne trudności rozpoznawcze występują w okresie noworodkowym i nie-mowlęcym. Należy tu brać pod uwagę konflikt serologiczny, niedrożność dróg żółciowych na tle ich niedorozwoju wrodzonego, stany septyczne i niektóre schorzenia wirusowe.

Czytaj dalej

Kliniczne rozpoznanie grypy

Kliniczne rozpoznanie grypy natrafia na bardzo duże trudności, ponieważ wiele schorzeń przebiega z podobnymi objawami. Leczenie jest tylko objawowe lub zwalczające zakażenia wtórne wtedy dopiero celowe jest podawanie antybiotyków.’ Dziecko powinno być otoczone staranną opieką: pozostawać w łóżku, w czystym dobrze wietrzonym pokoju, dostatecznie odżywiane, często pojone. Szczególnie staranną opieką należy otoczyć niemowlęta jest to dla nich choroba ciężka, wikłająca się często schorzeniami płucnymi.

Czytaj dalej

Po pierwszej dawce zabitej szczepionki

Po pierwszej dawce zabitej szczepionki uzyskuje się bardzo niewielki wzrost odporności, ale ustrój zostaje uwrażliwiony na następne dawki. Drugą dawkę podaje się zazwyczaj po 4-6 tygodniach powoduje ona wyraźny wzrost odporności w ciągu kilku tygodni. Odporność uzyskana po dwukrotnym szczepieniu opada powoli, jednak potencjalna odporność może utrzymywać się przez wiele lat i wyraża się zdolnością ustroju do szybkiej mobilizacji sil obronnych pod wpływem małej dodatkowej dawki szczepionki lub pod wpływem zakażenia naturalnego. Trzecią dawkę podaje się znów po upływie 4-6 tygodni, co kończy tzw. szczepienie podstawowe. Odporność po nim utrzymuje się przez kilka la”. Podanie pojedynczej dawki po upływie 3-4-5 lat podtrzymuje stan .uodpornienia. W przypadku szczepień żywą szczepionką dziecko uzyskuje odporność po upływie kilku dni lub kilku tygodni. Odporność po jednorazowym szczepieniu żywą szczepionką utrzymuje się zazwyczaj przez kilka lat.

Czytaj dalej

Badania laboratoryjne

Warto pamiętać, że w okresie gorączkowym. „przedwysypkowym” mogą wystąpić na migdałkach nieznaczne naloty i że czasem na 1-2 dni przed typową wysypką odrową może pojawić się na skórze drobna, nietypowa wysypka może również w okresie przedwysypkowym wystąpić uporczywe krwawienie z nosa.

W okresie wysypkowym, zwłaszcza w pierwszym dniu wysypki, dziecko robi wrażenie ciężko chorego jest senne, apatyczne i często występują łagodne objawy zajęcia mózgowia (potwierdzone w 50% elektroencefalograficznie.). Z chwilą obniżenia się gorączki dziecko wchodzi w okres zdrowienia.

Czytaj dalej

Rozpoznanie różyczki

Przebieg choroby zarówno u dzieci, jak i u dorosłych jest łagodny, powikłań przeważnie nie stwierdza się bardzo rzadko może wystąpić zapalenie mózgu. Powikłanie to, jeżeli wystąpi, daje złe rokowanie i wysoką śmiertelność (około 20%).

We krwi obwodowej stwierdza się zwykle leukopenię, względną limfocytozę oraz zwiększoną liczbę (w 5-6 dniu choroby) komórek plazm atycznych (powyżej 5%).

Czytaj dalej

RÓŻYCZKA

Różyczka jest chorobą zakaźną i zaraźliwą o przebiegu zwykle łagodnym cha-rakteryzuje się bladoróżową wysypką i zapaleniem węzłów chłonnych, szczególnie na potylicy i za uszami objawom tym może towarzyszyć podwyższenie ciepłoty.

Do 1941 r. choroba ta uchodziła za łagodną, nie budziła więc specjalnego za-interesowania dopiero spostrzeżenia Gregga, Swana i współpr. przeprowadzone w Australii (1941 r.) wykazały po raz pierwszy, że różyczka jest chorobą groźną dla kobiety w pierwszych trzech miesiącach ciąży ze względu na możliwość następowych wad wrodzonych u jej dziecka. Po I trymestrze ciąży różyczka przestaje być groźna dla płodu. Ocena częstości występowania wad wrodzonych jest bardzo trudna rozbieżność danych poszczególnych statystyk jest ogromna (od 10 do 90%).

Czytaj dalej