Przebieg kliniczny

Brak jest wyraźnej sezonowości cie. Brak jest wyraźnej sezonowości w występowaniu tej choroby, jednak epidemie różyczki notowane są raczej wiosną i w zimie. Zakażenie przenosi się drogą kropelkową. Okres wylęgania wynosi 14-17 dni, okres zaraźliwości nie jest jeszcze ściśle sprecyzowany, prawdopodobnie chory na różyczkę zaraża otoczenie przez okres 7-14 dni przed wystąpieniem objawów klinicznych i około 7 dni po ich wygaśnięciu. Natomiast dzieci żywo urodzone, zakażone różyczką w okresie płodowym, mogą być siewcami wirusa przez okres nawet roku — stąd duże niebezpieczeństwo dla kobiet pracujących w oddziałach położniczych i w żłobkach.

Przebieg kliniczny. Choroba rozpoczyna się na ogół od niezbyt wysokiej gorączki, powiększenia węzłów chłonnych, zwłaszcza za uszami i na potylicy (choć może być uogólnione powiększenie węzłów chłonnych obwodowych oraz śledziony) i jednoczesnego wystąpienia na całym ciele drobnej, plamistej, różowej wysypki.

Wysypka w przebiegu różyczki jest bardzo zmienna, nawet w okresie jej trwania plamki są zwykle drobniejsze od odrowych, większe od płoniczych i rzadko zlewają się ze sobą, częściej na twarzy. Skóra twarzy jest całkowicie objęta wysypką, nie wyłączając trójkąta pomiędzy fałdami policzkowymi. Na twarzy i tułowiu wysypka jest raczej zbliżona do wysypki odrowej, natomiast na kończynach ma charakter bardziej płoniczy. W przebiegu różyczki spojówki, jak również błona śluzowa jamy ustnej mogą ulec stanowi zapalnemu i mogą być mniej lub silniej przekrwione może również wystąpić na błonach śluzowych lekka wysypka (enantliema –• plamki Forsheimera). Wysypka trwa krótko – 2-3 dni, ginie bez przebarwień i łuszczenia.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *