Poszczepienne zapalenie mózgu

-5. -Poszczepienne zapalenie mózgu jest powikłaniem wyjątkowo rzadkim, ale i najgroźniejszym (encephalitis postvaccinalis). Spostrzegane jest najczęściej u dzieci szczepionych po raz pierwszy w późniejszym wieku. Śmiertelność wynosi około 30°/o. W Polsce w czasie epidemii we Wrocławiu w 1963 r. zaszczepiono przeciw ospie ponad 8 milionów ludzi. Poszczepienne zapalenie mózgu występowało z częstością 1 : 100 943, przy śmiertelności 19,5%).

W leczeniu ciężkich powikłań, poza penicyliną (ochrona przed zakażeniem paciorkowcowym), stosuje się gamma-globulinę w dużych dawkach (silniej działa gamma-globulina uzyskana z surowicy osób świeżo zaszczepionych kro- wianką).

Bezwzględnym przeciwwskazaniem do szczepienia ospy, zwłaszcza u niemowląt, są wszelkiego rodzaju schorzenia skórne bez względu na etiologię niemowlęta ze zmianami na skórze powinny być troskliwie chronione przed stycznością ze szczepionymi krowianką (rodzeństwo, rodzice), gdyż zawsze istnieje możliwość przeniesienia tego wirusa (vaccinia translata). Nic należy również szczepić krowianką dzieci chorych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *