Porażenia lub niedowłady są typu wiotkiego

Porażenia lub niedowłady są typu wiotkiego, z osłabieniem siły i napięcia mięśniowego, ze zniesieniem lub osłabieniem odruchów. Porażenia mogą przyjąć postać wstępującą Landry’ego, zajmując kolejno kończyny dolne, tułów, kończyny górne, mięśnie oddechowe.

W postaci rdzeniowej najniebezpieczniejsze jest porażenie mięśni oddechowych. Płyn mózgowo-rdzeniowy w pierwszym tygodniu choroby wykazuje rozszczepienie komórkowo-biaikowe z umiarkowaną pleocytozą limfocytów. Niekiedy w. początkowym okresie przeważają leukocyty obojętnochłonne segmentowane poziom białka w tym okresie choroby jest prawidłowy lub nieznacznie podwyższony. W drugim tygodniu choroby, liczba komórek w płynie spada do normy, natomiast ilość białka zwiększa się, wskutek czego wytwarza się rozszczepienie białkowo-komórkowe. Po trzecim tygodniu choroby poziom białka zaczyna powoli opadać, osiągając normę przeciętnie w 8 tygodniu choroby. Pleocytozą rzadko przekracza 1000 komórek w 1 mm3 (przeważnie koło 100 komórek), poziom białka najczęściej nie przekracza 200 mg|D/o. Poziom chlorków i cukru, nie wykazuje większych odchyleń od normy.

Badanie morfologiczne krwi i odczyn Biernackiego na. ogól nie wykazują żadnych zmian. Rozpoznanie. Wobec braku swoistych odczynów serologicznych i innych prób patognomonicznych dla tego schorzenia, rozpoznanie napotyka nieraz na bardzo duże trudności. Szczególnie trudne są do rozpoznania postacie poronne, oponowe, mózgowe oraz postać rdzeniowa w okresie przedporażennym. W tych przypadkach jedynie badanie wirusologiczne może dać pewne rozpoznanie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *