Patogeneza

Patogeneza. Zakażenie wirusami zapalenia wątroby następuje przez przewód pokarmowy lub pozajelitowo w okresie wylęgania następuje wstępne na- mnażanie wirusa prawdopodobnie już w jelitach i pierwszym siedliskiem rozple- mu masowego mają być węzły chłonne krezki, skąd wirus przedostaje się drogą naczyń chłonnych do krwi (wiremia). Okres pierwotnego, uogólnionego zakażenia zbiega się z wystąpieniem pierwszych objawów klinicznych i charakteryzuje się najwyższą zaraźliwością. Okres rozsiewu narządowego odpowiada pełnemu obrazowi choroby. Zmiany wywołane zakażeniem wirusowym występują przede wszystkim w wątrobie, ale prócz tego stwierdza się je również i w wielu innych narządach.

W przebiegu wirusowego zapalenia wątroby dochodzi do żółtaczki z przewagą bilirubiny związanej, a jej tłem jest przede wszystkim zastój żółci w komórkach wątroby.

Pewna ilość żółci przedostaje się jednak do kanalików, a więc i do dalszych odcinków dróg żółciowych. Przy rozległej martwicy miąższu otwiera się bezpośrednie połączenie między kanalikiem a przestrzenią Dissego wtedy do krwi dostaje się znaczna ilość bilirubiny związanej. W miarę nasilania się procesu chorobowego we krwi pojawia się również bilirubina nie związana, ponieważ zniszczona wątroba nie jest w stanie wytwarzać glukuronianu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *