Nasze strony www

    System reklamy Test

Kategorie

Postacie porażenne

Leczenie. Nie znamy środków swoiście działających na wirus poliomyelitis. Na ogól też nie jest celowe, a może być i szkodliwe stosowanie jakichkolwiek środków leczniczych w postaci wstrzyknięć. Zaleca się podawanie jedynie środków obniżających ciepłotę i przeciwbólowych óraz uspokajających.

Postacie porażenne wymagają odpowiednich masaży wibracyjnych, stosowania ruchów biernych i czynnych, ochrony przed przykurczami i nadmiernym rozciąganiem mięśni i ścięgien dla zniesienia bólów mięśniowych zalecane są gorące kąpiele i okłady. Czas pobytu w szpitalu trwa zwykle 40 dni. Potem chory kierowany jest do ośrodków rehabilitacyjnych.

Czytaj dalej

WŚCIEKLIZNA

Wścieklizna jest ostrą chorobą zakaźną i zaraźliwą, wywołaną przez wybitnie neurotropowy wirus. U człowieka wirus ten wywołuje swoiste zapalenie mózgu i rdzenia, z całym zespołem objawów psychicznych i nerwowych. Z chwilą wystąpienia objawów wścieklizny zejście choroby jest bezwzględnie śmiertelne.

Pasteur jest twórcą szczepionki ochronnej przeciw wściekliźnie i stosuje ją z dużym powodzeniem u człowieka. Opracowuje również patogenezę tej choroby. Zasługą Negriego (1903 r.) jest wykrycie charakterystycznych dla wścieklizny wtrętów, w komórkach centralnego układu nerwowego, tzw. ciałek Negriego umożliwiło to diagnostykę anatomopatologiczną wścieklizny.

Czytaj dalej

W obrazie morfologicznym krwi

W obrazie morfologicznym krwi stwierdza się w okresie wstępnym choroby wzrost liczby białych krwinek do 12 000-15 000 w 1 mm3, w rozmazie zaś przewagę krwinek wielojądrzastych. W dalszym przebiegu choroby, w 2, najdalej w 3 dniu gorączki występuje leukopenia (3 000-5 000 krwinek białych w 1 mm3) z wybitną limfocytozą (75-90%).

Powikłania w przebiegu gorączki trzydniowej występują wyjątkowo rzadko i mają pomyślne zejście. Rozpoznanie gorączki trzydniowej ustalamy na podstawie typowego przebiegu klinicznego i obrazu białokrwinkowego. Aby uniknąć błędnych rozpoznań, należy pamiętać po prostu o możliwości gorączki trzydniowej, zwłaszcza u niemowląt.

Czytaj dalej

Badanie zmienionych kapilarów

Rozpoznanie. U dzieci obraz cukrzycy jest zwykle charakterystyczny i rzadko zdarza się konieczność różnicowania. Hiperglikemia i glukozuria są w zasadzie patognomoniczne dla cukrzycy wykluczyć jednak należy zespół Cushinga i guz chromochłonny. Stwierdzenie cukru w moczu przy prawidłowym poziomie glukozy we krwi wymaga różnicowania z glukozurią nerikową, pentozurią, łagodną fruktozurią i galaktozemią. Śpiączka i kwasica cukrzycowa powinny być różnicowane z innymi śpiączkami i kwasicami (hipoglikemia, mocznica, zatrucie salicylanami, zapalenie mózgu, zatrucie ołowiem, wylew krwi do mózgu).

Czytaj dalej

Zakażenie wirusami RS

Wirusy tej grupy mają powinowactwo do układu oddechowego i zdolność tworzenia w hodowli tkankowej syncytiów komórkowych, co uzasadnia ich nazwę Respiratory syncytial virus. Pierwsze szczepy z tej grupy zostały wyizolowane w r. 1956. Zakażenia wywołane tymi wirusami są bardzo częste dokładne badania wykazały, że około 60% wszystkich przypadków zapaleń oskrzelików i płuc jest spowodowanych przez wirusy RS. Zachorowania występują często epidemicznie. U dorosłych i dzieci starszych zakażenie wirusami RS przebiega łagodnie, szybko ustępuje i daje objawy zapalenia górnych dróg oddechowych. Natomiast u dzieci małych zakażenie to przebiegać może ciężko, z zapaleniem oskrzelików i płuc. Leczenie tylko objawowe. Środków zapobiegawczych swoistych brak.

Czytaj dalej

W pierwszej fazie ospy

Rozpoznanie. W pierwszej fazie ospy rozpoznanie jest bardzo trudne (pomyłki z grypą, płonicą, odrą, ospą wietrzną) w dużej mierze decydują o rozpoznaniu wywiady (kontakt z chorym na ospę) Oraz niektóre objawy kliniczne, jak: bóle krzyża, rumieniowata wysypka. Z chwilą pojawienia się charakterystycznej dla ospy wysypki i wystąpienia pęcherzyków – za ospą przemawia jej lokalizacja i szybkość uogólnienia się. Ostatecznie o rozpoznaniu ospy decydują badania laboratoryjne, a mianowicie:

Czytaj dalej