Badania laboratoryjne

Warto pamiętać, że w okresie gorączkowym. „przedwysypkowym” mogą wystąpić na migdałkach nieznaczne naloty i że czasem na 1-2 dni przed typową wysypką odrową może pojawić się na skórze drobna, nietypowa wysypka może również w okresie przedwysypkowym wystąpić uporczywe krwawienie z nosa.

W okresie wysypkowym, zwłaszcza w pierwszym dniu wysypki, dziecko robi wrażenie ciężko chorego jest senne, apatyczne i często występują łagodne objawy zajęcia mózgowia (potwierdzone w 50% elektroencefalograficznie.). Z chwilą obniżenia się gorączki dziecko wchodzi w okres zdrowienia.

Czytaj dalej

Rozpoznanie różyczki

Przebieg choroby zarówno u dzieci, jak i u dorosłych jest łagodny, powikłań przeważnie nie stwierdza się bardzo rzadko może wystąpić zapalenie mózgu. Powikłanie to, jeżeli wystąpi, daje złe rokowanie i wysoką śmiertelność (około 20%).

We krwi obwodowej stwierdza się zwykle leukopenię, względną limfocytozę oraz zwiększoną liczbę (w 5-6 dniu choroby) komórek plazm atycznych (powyżej 5%).

Czytaj dalej

RÓŻYCZKA

Różyczka jest chorobą zakaźną i zaraźliwą o przebiegu zwykle łagodnym cha-rakteryzuje się bladoróżową wysypką i zapaleniem węzłów chłonnych, szczególnie na potylicy i za uszami objawom tym może towarzyszyć podwyższenie ciepłoty.

Do 1941 r. choroba ta uchodziła za łagodną, nie budziła więc specjalnego za-interesowania dopiero spostrzeżenia Gregga, Swana i współpr. przeprowadzone w Australii (1941 r.) wykazały po raz pierwszy, że różyczka jest chorobą groźną dla kobiety w pierwszych trzech miesiącach ciąży ze względu na możliwość następowych wad wrodzonych u jej dziecka. Po I trymestrze ciąży różyczka przestaje być groźna dla płodu. Ocena częstości występowania wad wrodzonych jest bardzo trudna rozbieżność danych poszczególnych statystyk jest ogromna (od 10 do 90%).

Czytaj dalej

W roku 1972

W roku 1972 przeprowadzono w Polsce po raz drugi szczepienia przeciwodrowe u 70 000 dzieci w wieku od roku do 4 lat, a w r. 1973 u 200 000 dzieci zastosowano szczepionkę uzyskaną w ZSRR ze szczepu L-16.

Obecnie przystąpiono w Polsce do produkcji własnej szczepionki przeciwodrowej, uzyskanej przez dalszą atenuację szczepu Enders Edmonstone w ho-

W pojedynczych przypadkach

W pojedynczych przypadkach, u dzieci zaledwie w 0,2%, choroba może przyjąć wyjątkowo złośliwy charakter i może wystąpić obraz żółtego ostrego zaniku wątroby wtedy żółtaczka nie ustępuje, lecz ulega nasileniu, stan dziecka gwałtownie się pogarsza, maleją wymiary wątroby, występują objawy ciężkiej skazy krwotocznej, słabnie czynność serca. W końcowym etapie choroby dołączają się objawy nerwowe: stan śpiączkowy lub stan nadmiernego pobudzenia z zamroczeniem lub całkowitą utratą przytomności. Ostry żółty zanik wątroby kończy się najczęściej zgonem dziecka. Na szczęście powikłania te są u dzieci bardzo rzadkie.

Czytaj dalej

Grypa (Influenza)

Grypa jest chorobą zakaźną i zaraźliwą atakującą głównie drogi oddechowe. Etiologia. Po raz pierwszy wyizolowano wirus grypy w 1933 r.

Wirusy grypy są zróżnicowane antygenowo można wydzielić trzy zasadnicze typy serologiczne: A, B i C. Charakteryzują się dużą zmiennością antygenową szczególnie dotyczy to wirusów typu A. Wirus A występował w latach 1934-1943, później zjawił się wirus Aj, który w 1957 r. został wyparty przez nowy wariant A2 (azjatycki).

Czytaj dalej