Okres wylęgania świnki

Okres wylęgania świnki wynosi około 17-21 dni. Okres zaraźliwości utrzymuje się prawdopodobnie około 14 dni: 7 dni przed wystąpieniem objawów klinicznych i do chwili ustąpienia obrzmienia śilnianek. Powikłania późne w przebiegu świnki nie są zaraźliwe. Przechorowanie świnki daje trwałą odporność.

Przebieg kliniczny. Choroba zaczyna się od niejasnych objawów ogólnych, jak: bóle głowy, uszu, złe samopoczucie. Z chwilą wystąpienia obrzmienia ślinianek podnosi się ciepłota, nieraz nawet do 39-40°.

Najczęściej ulegają stanowi zapalne- Ryc. 169. świnka. obrzęk lewej ślinianki przy- mu ślinianki przyuszne (jedna lub usznej

W obrazie morfologicznym krwi obie, częściej kolejno) może również •- choć rzadziej – dojść do zapalenia ślinianek podżuchwowych, jeszcze rzadziej podjęzykowych. Zapaleniu ślinianek towarzyszy ich silna bolesność -. stąd trudności w szerokim otwieraniu ust, gryzieniu skóra nad śliniankami nie jest zmieniona, jedynie silnie napięta. Czasami ulegają stanowi zapalnemu najbliżej położone węzły chłonne. Obrzęk ślinianek zaczyna się cofać po 3-4 dniach, ustępując całkowicie po upływie tygodnia. Ślinianki w przebiegu świnki nigdy nie ropieją. Wokół przewodu Stenona widzi się zaczerwienienie ujścia i lekki obrzęk brodawki.

W obrazie morfologicznym krwi w początku choroby obserwuje się krótką fazę leukopenii, która ustępuje miejsca umiarkowanej leukocytozie z przewagą limfocytów. W przebiegu świnki ważnym diagnostycznie badaniem dodatkowym jest określenie poziomu diastazy we krwi i w moczu. Na ogół występuje wyraźne podwyższenie miana.

Badanie wirusologiczne, które jest już obecnie możliwe do wykonania, łącznie z badaniem serologicznym – pozwala na pewne rozpoznanie świnki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *