Okres utajony

-2. Okres utajony może trwać 1 do 10 dni, zazwyczaj 2 do 5. W wielu przypadkach okres ten jest bardzo krótki i ogranicza się do kilku godzin lub w ogóle nie występuje. W Okresie utajonym wszystkie objawy ustępują i dziecko znajduje się w stanie pozornego zdrowia.

-3. Okres kliniczny zaatakowania ośrodkowego układu nerw o w ego nie zawsze się ujawnia, gdyż są przypadki, w których schorzenie ogranicza się klinicznie jedynie do objawów nieżytowych, a badaniem ana- tomopatologicznym stwierdza się typowe zmiany dla polio w ośrodkowym układzie nerwowym. Okres ten trwa zwykle 3-5 dni. Po fazie utajonej gorączka podnosi się ponownie, objawy nieżytowe potęgują się, pojawiają się objawy oponowe. Po 1-3 dniach dołączają się objawy okresu przedporażennego: ogólna adynamia mięśni, osłabienie odruchów, bolesne kurcze mięśniowe. Wkrótce potem, często jednocześnie pojawiają się porażenia, które ustalają się zwykle w ciągu 48-72 godzin. Zahamowanie postępu porażeń łączy się zwykle ze spadkiem gorączki.

-4. Okres zdrowienia zaczyna się zwykle w 2-3 dni po spadku gorączki i trwa przeciętnie do 2 lat, zasadnicza jednak poprawa występuje w ciągu pierwszych 6 miesięcy. Zwykle najpierw powraca czynność mięśni, znacznie później wracają odruchy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *