PHO_7185

W Poznaniu ruszyła dziś Wielkopolska Szkoła Ćwiczeń w Cogito. To wspólny projekt Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2. To jedna z dwóch takich szkół w Wielkopolsce, która kształcić będzie nauczycieli i studentów.

– To miejsce, gdzie będą upowszechniane innowacyjne działania ze szczególnym uwzględnieniem nauczania języków obcych, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych – wyjaśnia Marzena Kędra, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Cogito, która jest współtwórcą WSĆ. – Model szkoły ćwiczeń funkcjonuje w partnerstwie z uczelniami kształcącymi nauczycieli prowadząc wspólne działania na rzecz przełamywania podziału teoria – praktyka i ciągłej modernizacji procesu edukacyjnego – dodaje M. Kędra.

Podczas trwania projektu (zakończy się on w grudniu 2020 r.) odbędą się liczne warsztaty i szkolenia dla nauczycieli z siedmiu zrekrutowanych szkół oraz studentów specjalizacji nauczycielskiej. Będą także lekcje pokazowe oraz fora dyskusyjne. Obecnie w projekcie uczestniczy Szkoła Podstawowa w Konarzewie, Szkoła Podstawowa nr w Swarzędzu, Szkoła Podstawowa nr 2 w Witkowie, Szkoła Podstawowa w Miasteczku Krajeńskim, Szkoła Podstawowa nr 90 w Poznaniu oraz Szkoła Podstawowa w Dopiewcu.

 

W czwartek w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli odbyła się konferencja otwierająca Wielkopolską Szkołę Ćwiczeń pod hasłem „Świat edukacji w Cogito”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Tekst umieszczony na łamach Głosu Wielkopolskiego w dniu 03.10.2019r.