„Świat edukacji w Cogito”

3 października 2019 r. odbyła się konferencja otwierająca „Wielkopolską szkołę ćwiczeń w Cogito”. 

Szkoła ćwiczeń jest elementem systemu kształcenia przyszłych oraz doskonalenia obecnych nauczycieli. W ramach swoich działań:

 • wykorzystujemy podmiotowy model budowania relacji nauczyciel – uczeń – rodzic; 
 • wprowadzamy skuteczne innowacyjne działania służące rozwojowi kluczowych kompetencji uczniów ze szczególnym uwzględnieniem nauczania języków obcych, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych, dzielenia się wiedzą i umiejętnościami;
 • upowszechniamy oraz  promujemy przykłady dobrych praktyk w zakresie rozwiązań   wychowawczych, dydaktycznych i organizacyjnych.

Szkołę ćwiczeń tworzymy w partnerstwie z:

 • Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
 • Publiczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Poznaniu

Do udziału w projekcie „Wielkopolska szkoła ćwiczeń w Cogito” zaprosiliśmy 7 szkół współpracujących:

 • Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Konarzewie
 • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu
 • Szkoła Podstawowa nr 2 Lotnictwa Polskiego w Witkowie
 • Szkoła Podstawowa im. kmdra Bolesława Romanowskiego w Miasteczku Krajeńskim
 • Szkoła Podstawowa nr 90 im. hr. Wł. Zamoyskiego w Poznaniu
 • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dopiewcu
 • Zespół Szkół Specjalnych w Kowanówku

Łącznie ze wsparcia skorzysta 56 nauczycieli i 15 studentów z UAM w Poznaniu.