Poznań, 2 września 2019 r.

Drodzy Uczniowie, Nauczyciele i Rodzice,

Rozpoczynamy nowy rok szkolny z nadzieją, że przyniesie wiele radości i fascynacji, bo przecież w szkole Cogito najważniejsze jest dla nas, aby każdy z naszych Uczniów był szczęśliwy i znalazł dla siebie dziedzinę, w której będzie najlepszy.

W tym roku szkolnym będziemy wdrażać kolejne innowacyjne projekty ich celem jest nauczaniesprzyjające kształtowaniu kompetencji proinnowacyjnych.

Zaprojektowaliśmy:

Pracownie tematyczne – „Prowokować- Oferować – Wybierać” dla wszystkich uczniów, w których każde dziecko będzie mogło rozwijać swoje zainteresowania i pasje. Pracownie będą działały w piątki od godz. 14.00 – 16.00.

Cognitorium– czyli spersonalizowane zadania problemowe oraz fiszki autokorektywne.

Dla uczniów klas IV – VI przygotowaliśmy Akademię Kompetencji – projektowane zadania realizowane techniką kompleksu zainteresowań.

Rozpoczynamy realizację projektu „Badacze w działaniu”, którego celem jest wizyta naszych uczniów we freinetowskiej szkole w Finlandii i wspólna realizacja projektu.

Kontynuujemy również realizację programu „Wielkopolska Szkoła Ćwiczeń w Cogito”; w ramach tego projektu podczas przerwy wakacyjnej przygotowaliśmy pracownię językową, matematyczną, doposażyliśmy szkolne laboratorium.

Wakacje, to był również czas intensywnych przygotowań do utworzenia pracowni. Powstały:

Pracownia językowa.
Dzięki odpowiedniemu wyposażeniu sali każdy uczeń ma możliwość interaktywnej nauki. Taka pracownia językowa skutecznie skupia uwagę uczniów i sprawia, że chętniej podchodzą oni do wykonywania ćwiczeń. Pozwala na swobodny i głośny trening wymowy, doskonalenie mowy dzięki dialogom, a także przełamywanie wstydu i oporu przed rozmowami w obcych językach. Pracownia językowa z zastosowaniem nowoczesnych technologii daje doskonałe efekty w rozwoju uczniów, ułatwia zapamiętywanie przez nich wielu informacji, a także zachęca do intensywnej pracy.

Pracownia matematyczna.
Wyposażona w pomoce dydaktyczne do wykorzystania na lekcjach z różnych działów matematyki. Odpowiednio dobrane pozwolą na poprowadzenie ciekawszych i efektywniejszych lekcji.

Pracownia techniczna.
Bogate wyposażenie związane z codziennym życiem pozwoli naszym uczniom uczyć się praktycznych rzeczy, które w przyszłości mają się przydać. Na tych zajęciach dzieci będą mogły ćwiczyć, działać, bawić się używać narzędzi, oczywiście po zapoznaniu się z zasadami BHP. W naszej pracowni mamy bardzo duże spektrum możliwości, więc uczniowie będą mogli uczniów nauczyć się wszystkiego: od wbijania gwoździ poprzez przycinanie desek, obróbkę drewna, wkręcanie wiercenie…

Ponadto
Doposażona została pracownia informatyczna, witrażu, krawiectwa, mozaiki i jedwabiu oraz laboratorium. Został również zrobiony generalny remont łazienek i szatni przy sali gimnastycznej oraz oddaliśmy nowy budynek, w którym zajęcia mają uczniowie klas drugich i 3c.

Proponujemy naszym Uczniom również nowe kanony, koła zainteresowań, Godzina Geniuszu i fakultety.

Co przed nami?
Jesienią powstanie nowa ścieżka sensoryczna i panele sensoryczne, ogród warzywny, sala „pod chmurką”, zagospodarowana zostanie szklarnia i postawiona stacja meteorologiczna.

Z wielką radością pragnę również poinformować, że rok szkolny 2019 – 2020 ogłaszamy Rokiem Jubileuszowym 5 -lecia szkoły Cogito. 

Drodzy Uczniowie!
Niech nowy rok szkolny przyniesie Wam sukcesy i radość, a nauka była wielką przygodą edukacyjną.

Życzę wszystkim Nauczycielkom i Nauczycielom, satysfakcji ze swojej pracy oraz abyście inspirowali dzieci do nowych pomysłów, korzystania z zasobów otaczającej ich rzeczywistości. Wierzę, że dzięki Państwa pracy szkoła nadal będzie dla naszych uczniów szkołą marzeń.

Rodzicom życzę dumy ze swoich dzieci oraz konstruktywnej współpracy z nauczycielami.

Z pozdrowieniami
Marzena Kędra
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Cogito w Poznaniu