Najc

zęściej chorują na poliomyelitis dzieci do lat 4, jakkolwiek w niektórych krajach zapadalność przesuwa się także na wiek starszy. Bardzo rzadko chorują dzieci poniżej czwartego miesiąca życia, co tłumaczy się prawdopodobnie odpornością nabytą od matki drogą krwi łożyskowej. Częstość zachorowań wzrasta wmiesiącach letnicłi i wczesnej jesieni, dochodząc do szczytu w sierpniu i wrześniu. Momentem usposabiającym do zachorowania mogą być takie czynniki, jak przemęczenie, zwłaszcza fizyczne, ciąża, urazy, nasłonecznienie.

Przed okresem wprowadzenia masowych szczepień ochronnych przeciwko polio choroba ta występowała epidemicznie co kilka lat, ze szczególnym nasileniem w krajach o wysokiej kulturze sanitarnohigienicznej (St. Zjednoczone, Szwecja, Kanada) . Ostatnie lata przyniosły radykalną, zmianę..

W Polsce w latach powojennych rejestrowano od 10 do 350 przypadków rocznie rozsianych po całym kraju. W roku 1951 wystąpiła pierwsza wielka epidemia – zanotowano 3060 zachorowań (12,7 na 100 000), a w roku 1958 Polska przeżyła drugą i największą epidemię w swej historii – zarejestrowano 6090 zachorowań, wśród których było 348 zgonów. Od roku 1958 zapadalność na polio zaczęła się stopniowo obniżać, jak również i umieralność. W 1968 r. zanotowano w Polsce ponowny wzrost zachorowań w wyniku epidemii spowodowanej typem 3 wirusa polio zarejestrowano 479 zachorowań, wśród których było 18 zgonów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *