MOCZÓWKA PROSTA

Moczówka prosta przysadkowa jest następstwem niedoboru hormonu anty- diuretycznego wytwarzanego w jądrach nadwzrokowych i przykomoiowych pod-wzgórza. Hormon ten w procesie neurosekrecji przechodzi wzdłuż szlaku nad- wzrokowo-przysadkowego do tylnego płata przysadki, gdzie jest magazynowany i w razie potrzeby uwalniany do krwi.

Zmiany chorobowe uszkadzające którąkolwiek część neurohypophysis prowadzić mogą do upośledzenia wydalania ADH. Przyczyną moczówki prostej mogą być guzy podwzgórza lub przysadki, nacieki białaczkowe, zapalenie mózgu i urazy głowy. Urazy, zwłaszcza z pęknięciem podstawy czaszki, są najczęstszą przy- czyną moczówki. Moczówka prosta przysadkowa występować też może jako za-burzenie dziedziczne (prawdopodobnie defekt syntezy ADH). Niekiedy nie udaje się ustalić przyczyny choroby. W każdym jednak przypadku należy szukać zmian organicznych, ponieważ moczówka prosta może być pierwszym objawem guza wewnątrzczaszkowego i poprzedzać o wiele lat wystąpienie objawów neurologicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *