Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Cogito

mgr Marzena Kędra

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej. Posiada III stopień specjalizacji zawodowej, tytuł Honorowy Profesora Oświaty.
Przewodnicząca Krajowego Zespołu Koordynacyjnego Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki C. Freineta – ubiegłej kadencji.
Autorka i realizatorka wielu programów oraz projektów edukacyjnych, autorka ponad 30 publikacji z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej. Redaktorka i  współautorka programu kształcenia „Umysły przyszłości” oraz przewodnika metodycznego „Ścieżki edukacyjne opracowane metodą projektów dla klas I – VI szkoły podstawowej”. Uczestniczka i organizatorka wielu konferencji ogólnopolskich i międzynarodowych. Jej dwa programy nauczania do edukacji wczesnoszkolnej otrzymały I nagrodę w konkursie ORE na modelowe programy nauczania.
Uhonorowana tytułami „Nauczyciel Roku 2012”, „Pozytywista Roku 2013”, „Ambasador innowacyjnych idei i praktyk pedagogicznych 2013”, „Dyrektor Roku 2010”. Jest członkiem Kapituły ds. Profesorów Oświaty. Rzeczoznawcą MEN ds. podręczników szkolnych. W 2000 r. została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

v-ce dyrektor mgr Małgorzata Kayser

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu na kierunku zdrowie publiczne oraz studia podyplomowe na kierunku  wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna. W czasie studiów pracowałam jako wolontariusz w przedszkolu specjalnym w Poznaniu.  Podczas trwania studiów zdecydowałam się na założenie rodziny. Mam wspaniałego męża i trzech synów. To właśnie dzięki macierzyństwu wiem, że swoją przyszłość zawodową chcę wiązać z pracą z dziećmi. Lubię obserwować dynamikę rozwoju dzieci, kształtowanie się ich osobowości isposób postrzegania świata.

v-ce dyrektor – mgr Dorota Pilna

 

j. polski – mgr Zofia Głowacka

Jestem absolwentką filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Podyplomowego Studium Dziennikarstwa i Public Relations także Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Studiów Podyplomowych Zarządzania Oświatą Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 14 lat jestem czynnym egzaminatorem egzaminu gimnazjalnego OKE, a od 2018 r. egzaminatorem egzaminu po klasie ósmej. W lipcu 2017 roku zostałam zaproszona przez Centralną Komisję Egzaminacyjną na konsultacje dotyczące nowej formuły egzaminu po klasie ósmej.

Jestem polonistą z urodzenia i zamiłowania. Wykonuję zawód, o którym marzyłam praktycznie od zawsze. Moją pasję staram się zaszczepić uczniom, z którymi przyszło mi pracować, czego efektem są ich osiągnięcia (m. in. II miejsce w ogólnopolskim konkursie literackim „ Giętkie Pióro” (XII 2017), I miejsce w Powiatowym Konkursie „ W pogoni za indeksem z języka polskiego” ( IV 2018 i V 2019 r.).

            Od 11 lat skupiam się również na działalności filmowej, angażując moich podopiecznych w różnego typu projekty, także międzynarodowe. Do ich sukcesów można zaliczyć, m. in. I miejsce w konkursie na scenariusz filmu w projekcie KWN Panasonic (28 XI 2008), I miejsce w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Film Ekologiczny (6 IV 2009), II miejsce w europejskim finale konkursu KWN Panasonic (Londyn, 2 VI 2009), Grand Prix w ogólnoświatowym finale XX konkursu KWN Panasonic (Tokio, 7 VII 2009);    I miejsce w ogólnopolskim konkursie Mediastarter (22 XII 2009); II miejsce w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Film Ekologiczny (26 IV 2010); wyróżnienie w konkursie „Ekomania filmowania” (1 III 2011), I nagrodę w konkursie filmowym ,,Tesco dla szkół 2012”, II miejsce w konkursie filmowym ,,Jem smacznie i zdrowo” (III 2012), I miejsce w konkursie filmowym „Zdrowo najedzeni” (I 2013), I miejsce w konkursie filmowym „Kulinarni odkrywcy” (I 2015).

Dzieląc się swoimi umiejętnościami i wiedzą, prowadzę zajęcia w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.
Szkoła i praca z młodzieżą to mój żywioł. To dziedzina, w której się sprawdzam i realizuję, której poświęcam wiele czasu i energii, czego potwierdzeniem było uzyskanie w październiku 2018 r. tytułu Zasłużony dla Gminy Jerzmanowa.