Gwałtowny wzrost zachorowań

Gwałtowny wzrost zachorowań na poliomyelitis w Polsce w 1968 r. spowodowany został 3 typem wirusa, w stosunku do którego masowe szczepienia nie były prowadzone zarówno szczepionką atenuowaną (od 1961 r.), jak i zabitą.

Patogeneza. Na skutek zakażenia wirus poliomyelitis dostaje się do przewodu pokarmowego stąd może przeniknąć do krwiobiegu i z krwią do ośrodkowego układu nerwowego. Przyjmuje się obecnie trzy fazy szerzenia się wirusa poliomyelitis w ustroju człowieka: fazę jelitową, naczyniową oraz fazę rozmnażania się zarazka w ośrodkowym układzie nerwowym. W zależności od tego stwierdza się różne postacie kliniczne choroby.

Najistotniejsze zmiany występują w ośrodkowyni układzie nerwowym, zwłaszcza w istocie szarej rdzenia kręgowego. Komórki zwojowe przednich rogów rdzenia kręgowego wykazują charakterystyczne zmiany, zwłaszcza w odcinku szyjnym i lędźwiowym – kolejne stadia tych zmian to chroma- toliza, zniszczenie komórek nerwowych oraz okołonaczyniowe i śródmiąższowe nacieki okrągłokomórkowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *