Historyk i polonistka (B. Kaczmarek / A. Busza)  połączyli siły. Wyniknął z tego udział klas piątych w projekcie BohaterON. Włączyliśmy historię! Po ważnej lekcji dzieci poznały biogramy powstańców oraz przygotowały karty z podziękowaniami i życzeniami, które zostaną przekazane adresatom.

Konferencja otwierająca „Wielkopolską szkołę ćwiczeń w Cogito”.
Szkoła ćwiczeń jest elementem systemu kształcenia przyszłych oraz doskonalenia obecnych nauczycieli. Tworzymy ją w partnerstwie z: Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu; Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu; Publiczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Poznaniu.Do udziału w projekcie „Wielkopolska szkoła ćwiczeń w Cogito” zaprosiliśmy 7 szkół współpracujących. Łącznie ze wsparcia skorzysta 56 nauczycieli i 15 studentów z UAM w Poznaniu.

6a odwiedziła 33 Powidzką Bazę Lotnictwa Transportowego im. płk. pil. Wiktora Pniewskiego. Baza funkcjonuje w strukturach Sił Powietrznych i wchodzi w skład 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego z dowództwem w Powidzu oraz Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Lądzie.