Dziecko, w okresie wczesnego niemowlęctwa

Ponieważ błonica jest przede wszystkim toksemią, o wystąpieniu objawów kli-nicznych decyduje brak lub niski poziom przeciwciał zobojętniających jad.

Dziecko, w okresie wczesnego niemowlęctwa, jest odporne na zakażenie i na działanie jadu chroni je obecność przeciwciał nabytych w okresie płodowym od matki. Dżiecko starsze i dorosły nabywają odporność na błonicę przez przebycie tej choroby lub na skutek wielokrotnych-mikrokontaktów z zarazkiem.

Odporność osobniczą na błonicę oceniamy dwoma metodami: badaniem odczynu Schicka i badaniem poziomu przeciwciał we krwi. Próba Schicka polega na śródskórnym wstrzyknięciu odpowiednio rozcieńczonego jadu błoniczego w ilości 0,1 ml (co odpowiada 1/so DLM – dosis letalis minima dla morskiej świnki). U osobnika nie uodpornionego pojawia się w miejscu wstrzyknięcia zaczerwienienie (rumień o średnicy 5 mm) osiągające maksimum natężenia po 3-

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *