Dychawica oskrzelowa

Dychawica oskrzelowa (asthma bronchiale) charakteryzuje się napadowo wy-stępującą dusznością, powoduje ją zmniejszenie światła oskrzeli wskutek kurczu mięśni oskrzeli, obrzmienia ich błony śluzowej i zwiększonej wydzieliny gruczołów śluzowych. Występująca duszność ma charakter wyraźnej duszności wydechowej.

Rozróżnia się dychawicę oskrzelową alergiczną (ponad 95% przypadków) oraz niealergiczną. U podłoża powstania pierwszej leży reakcja antygen – przeciwciało. Nie stwierdza się tu zmian organicznych w zakresie układu oddechowego, które mogłyby być przyczyną powstania zaburzeń w oddychaniu. Istnienie takich zmian jest charakterystyczne dla dychawicy oskrzelowej niealergicznej.

Dychawica oskrzelowa występuje ul – 2’% ogółu dzieci do lat 14. Ujawnia się najczęściej w wieku 3-4 lat. Rzadko rozpoznaje się ją w okresie niemowlęcym. Częściej chorują chłopcy niż dziewczynki (3:2). Bardzo często przed ujawnieniem się astmy występują zmiany alergiczne w skórze (wyprysk niemowlęcy, pokrzywka) lub katar alergiczny. U wielu dzieci cierpiących na dychawicę oskrzelową stwierdza się skłonność do częstych infekcji dróg oddechowych. Czasami odczyny alergiczne ze strony dróg oddechowych brane są nieprawidłowo za ostry nieswoisty nieżyt. Obserwuje się równoległość między wzrostem zachorowań na nieżyty dróg oddechowych i większym nasileniem napadów astmy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *