Choroby zakaźne

Kontakt natomiast z otaczającym dziecko środowiskiem (starsze rodzeństwo, zbiorowiska dziecięce) już od pierwszych chwil jego życia, a czasem nawet i w życiu płodowym (zarazki różyczki, kiły, toksoplazmozy, cytomegalii) sprzyja zakażeniu, powodując zwykle chorobę. Wyjątek stanowi jedynie pewna grupa chorób (odra, poliomyelitis, exanthema subitum i inne), na które niemowlę nie choruje do 4-6 miesiąca życia, o ile jego matka chorobę tę przechorowała chronią wtedy dziecko przed chorobą ciała odpornościowe matki przekazane płodowi drogą krwi łożyskowej w ostatnich miesiącach ciąży.

Choroby zakaźne mogą występować na pewnym terenie stale (stan endemiczny), jak i dawać okresowe nasilenia (stan epidemiczny), względnie szerzyć się gwałtownie, obejmując całe kontynenty (pandemia np. grypy). s

Określenie odnośnych danych umożliwiają obliczenia statystyczne liczba za-chorowań w danym roku w stosunku do 100 000 dzieci w danym wieku (wskaźnik zapadalności) określa nam charakter epidemii oraz tłumaczy znaczenie zakażeń bezobjawowych i nosicielstwa. Wskaźnik zapadalności jest różny dla poszczególnych chorób, a często również i dla poszczególnych epidemii zakażenie np.

W zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych wirusem odry prowadzi prawie zawsze do objawów klinicznych choroby (85- 100% zapadalności), zakażenie natomiast wirusem poliomyelitis- daje najczęściej zakażenia bezobjawowe. Dla analizy epidemiologicznej konieczna jest również znajomość bezwzględnych liczb zgonów, które określa się wskaźnikiem umieralności •- liczba zgonów na daną chorobę w ciągu roku w stosunku na 100 000 dzieci w danym wieku oraz wskaźnikiem śmiertelności – stosunek liczby zgonów do liczby zachorowań na daną chorobę w danym wieku.

W zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych postępowanie lekarza ma na celu: likwidowanie źródeł zakażenia, przecinanie dróg szerzenia się infekcji oraz uodpornianie wrażliwej populacji.

Lekarz pediatra musi więc znać drogi szerzenia się zarazka, okresy wylęgania poszczególnych chorób i okresy ich zaraźliwości musi również znać przepisy sanitarne (obowiązek zgłaszania przypadków choroby zakaźnej, ewentualnie przymusowego jej hospitalizowania) oraz sposoby zabezpieczenia środowiska przed dalszym szerzeniem się zakażenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *