Choroba przebiega najczęściej pod postacią uogólnionego zakażenia

Przebieg kliniczny. Choroba przebiega najczęściej pod postacią uogólnionego zakażenia. Do najczęściej notowanych objawów klinicznych zaliczamy: powiększenie wątroby i śledziony, żółtaczkę, niedokrwistość hemolityczną, skazę krwotoczną. Częstymi również objawami są drgawki i duszność. U nieco starszych niemowląt choroba przebiegać może z objawami śródmiąższowego zapalenia płuc. Postęp choroby jest przeważnie szybki i sprawa kończy się najczęściej zejściem śmiertelnym w ciągu kilku godzin, dni lub tygodni. Dziecko udaje się utrzymać przy życiu w pojedynczych tylko przypadkach wtedy jednak mogą wystąpić w późniejszym okresie jego życia objawy niedorozwoju umysłowego. U dzieci starszych czasami, zupełnie przypadkowo, stwierdza się cytomegalię w przebiegu innych schorzeń (krztusiec, nowotwory, atypowe zapalenie płuc itp.).

Badania dodatkowe: 1. Poszukiwanie komórek olbrzymich z wtrętami w śli^ nie, treści żołądkowej oraz w materiale bioptycznym z tkanek. Ich znalezienie potwierdza rozpoznanie kliniczne. 2. Badaniem radiologicznym stwierdza się dość często zwapnienia śródczaszkowe. 3. Badanie okulistyczne pozwala rozpoznać w dość znacznej liczbie przypadków zapalenie siatkówki i naczyniówki. 4. Z surowicami chorych wykonuje się odczyn wiązania dopełniacza i odczyn neutralizacji w hodowli komórkowej.

Różnicowanie cytomegalii z toksoplazmozą nastręcza często duże trudności. Decydują wyniki badań wirusologicznych. Leczenie. Brak jest leczenia swoistego, jak również i środków zapobiegawczych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *