Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne. Próby czynnościowe wątroby są najczęściej dodatnie już w pierwszym tygodniu po wystąpieniu żółtaczki zwłaszcza potwierdzeniem uszkodzenia miąższu wątroby są: próba z bromosulftaleiną, Takata-Ary, Welt- manna, tymolowa, kadmowa i inne. Charakterystyczne są również wyniki prób enzymatycznych, zwłaszcza podwyższenie poziomu aminotransferaz (zwiększa się przede wszystkim aktywność aminotransferazy alaninowej i w mniejszym stopniu asparaginowej), aldolazy, dehydrogenaz i innych enzymów w surowicy krwi.

W widmie białkowym poziom całkowitego białka w surowicy krwi ulega obniżeniu obniżają się zwykle albuminy, a wzrasta stężenie beta-globulin. W późniejszym okresie podnosi się poziom gamma-globulin, a obniża alfa-globulin. Poziom bilirubiny w surowicy krwi zwiększa się wyraźnie już we wczesnym okresie choroby początkowo jest to bilirubina pośrednia, następnie dołącza się bilirubina bezpośrednia. W lekkich przypadkach stężenie bilirubiny może nie przekraczać 3–4- mg%, a w ciężkich może być ponad 20 mg%.

Mocz w wirusowym zapaleniu wątroby jest ciemny już wcześnie stwierdza się znaczną urobilinurię oraz kwasy żółciowe, a po paru dniach hiperbilirubinurię. Na szczycie choroby urobilinuria znika, gdyż wątroba w tym czasie wydziela do jelit bardzo mało żółci.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *