Anafilaksja i choroba posurowicza

Anafilaksja jest to zjawisko uczulenia wywołane sztucznie. Powstaje pod wpływem wprowadzenia parenteralnie po raz drugi do ustroju obcej substancji. Można ją wywołać zarówno u ludzi, jak i u zwierząt. U ludzi wstrząs anafilak- tyczny powstaje częściej w grupie osobników atopicznych. U uczulonego wstrzyknięciem obcogatunkowego białka osobnika największy stan nadwrażliwości występuje w okresie 10-14 dni po iniekcji i trwać może kilka miesięcy. Powtórne podanie w tym okresie tego samego związku białkowego wywołuje bardzo szybko (w ciągu paru czy kilku minut) objawy wstrząsu, który jest spowodowany przede wszystkim uwalnianiem masywnych dawek histaminy. We krwi można znaleźć obecność przeciwciał (precypityn), można je przenieść na inną osobę czy zwierzę. U takich osób uczulenie można wykryć próbami Skórnymi, które zawsze dają wynik dodatni.

Choroba posurowicza jest jakby lżejszą formą wstrząsu anafilaktycznego. Zjawia się przeważnie 7 – 10 dnia po wprowadzeniu alergenu. Występuje w postaci obrzęków, pokrzywki, bólów stawów.

Etiologia. Najczęstszą przyczyną tego rodzaju odczynów alegicznych jest penicylina, dawniej – surowica przeciwbłonicza lub przeciwtężcowa. Odczyny takie notuje się również w następstwie wstrzyknięcia zbyt dużej dawki antygenu w czasie przeprowadzania odczulania swoistego, rzadziej po podaniu plazmy leczniczej, po ukąszeniu owadów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *