Publiczna Szkoła COGITO Familijny Poznań
ul. Sierakowska 23; 60-367 Poznań
tel.: +48 533 337 457 (sekretariat)
e-mail: spcogito.poznan@familijny.pl 

Nasza Historia

Co nas wyróżnia

Przesłaniem szkoły Cogito jest tworzenie przestrzeni wyróżniającej się wysoką jakością kształcenia: „Chcemy, by nasza szkoła pozwalała uczniom rozwinąć kompetencje i cechy charakteru, by jednocześnie dostrzegała indywidualność każdego dziecka, by rozbudzała pozytywne nastawienie do świata i pozwalała dzieciom odkryć pasje i rozwinąć zainteresowania”.

Pracujemy innowacyjnie wg własnego programu nauczania „Badacze w działaniu”

Czerpiemy z bogactwa myśli pedagogicznych C. Freineta, J. Korczaka oraz znakomitych pedagogów polskich. Zależy nam na tym, by dzieci poznawały świat poprzez doświadczenie.

W nauczaniu i uczeniu się wykorzystujemy silne strony mózgu.

Respektujemy różnice między uczniami i każdemu umożliwiamy rozwijanie uzdolnień.

Bazujemy na pozytywnych emocjach, za­kładamy, że proces uczenia się dostarcza pozytywnych przeżyć i pro­wadzi do takich odczuć jak: zadowo­lenie, szczęście, zachwyt.

W naszej szkole nie ma dzwonka. O przerwach decydują  możliwości psychofizyczne uczniów oraz sposób realizacji poszczególnych treści nauczania.

Lekcje języka angielskiego odbywają się od czerech do pięciu razy w tygodniu.

Chcemy, aby dziecko, które ukończy naszą szkołę było myślące, wewnętrznie zdyscyplinowane, otwarte, twórcze, tolerancyjne, dążące do samodoskonalenia, zaangażowane w podejmowaniu coraz to nowych, trudniejszych zadań i ról społecznych, odpowiedzialne za siebie i innych, za wyniki pracy własnej i całej grupy, za wyrażoną krytykę, ocenę czy życzenie. 

Zapewniamy:

 • Wsparcie pedagoga, psychologa i logopedy.
 • Organizowanie bezpłatnego wypoczynku, wycieczek, wyjazdów do teatru, warsztatów w ramach realizowanych w szkole projektów finansowanych z funduszy europejskich.
 • Przerwę obiadową i relaks.
 • Naukę w systemie jednozmianowym.
 • Zajęcia i opiekę w świetlicy w godzinach 6:30-17.00 z nastawieniem na rozwój indywidualnych zainteresowań uczniów.
 • Bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych – kanony.
 • Jednolity strój uczniów tzw. mundurek szkolny.

Zaplecze:

  • Boisko sportowe i plac zabaw.
  • Sala gimnastyczna.
  • Piękne sale lekcyjne wyposażone w tablice interaktywne.
  • Bogatą pracownię robotyki
  • Ogródek przyrodniczy.